Va oferim servicii contabile complete, intocmire si depunere declaratii, realizare contabilitate organizatie (SRL, SA, II, PFA etc.), bilant si balanta, documente contracte de munca, salarizare, impozite si taxe… In functie de domeniul de activitate si de specificul firmei, va suntem alaturi de la A la Z pentru indeplinirea tuturor obligatiilor legale. Dincolo de toate, va oferim si consultanta pentru a fi mereu la curent cu aceste obligatii legale.

Servicii oferite de firma de contabilitate VIMANDRA din Constanta:

Contabilitate financiara

Expertiza contabila judiciara si extrajudiciara

Intocmire registre si jurnale obligatorii

Raportari lunare si trimestriale cu privire la activitatea desfasurata – personalizate special pentru arhiva dvs.

Intocmire raportari contabile semestriale, declaratii si situatii financiare anuale

Consultanta financiara si fiscala

Arhiva electronica

Rapoarte online

Analiza financiara

Resurse umane

I. INTOCMIREA EVIDENTEI FINANCIAR-CONTABILE PENTRU SOCIETATILE CARE PREFERA EXTERNALIZAREA ACESTOR SERVICII

Evidenta financiar-contabila are doua componente:
a) Evidenta tehnico-operativa;
b) Evidenta financiar-contabila.

a) Evidenta tehnico-operativa

Este efectuata de salariatii societatii beneficiare , care urmeaza procedurile de lucru date de firma noastra, sau, functie de stipularile contractuale, de salariatii societatii noastre.

Urmatoarele operatiuni au loc in cadrul societatii de contabilitate, functie de cererea beneficiarului cat si mentiunile contractuale.
 
» Procurarea de formulare fiscale si alte formulare cu regim special pentru nevoile proprii pentru care sa intocmeasca Fisa de magazie a formularelor cu regim special pentru fiecare tip de document cu regim special utilizat de societate;

» Intocmirea Notelor de Intrare Receptie pentru toate bunurile care sunt achizitionate de societate (materii prime, carburanti, piese de schimb, obiecte de inventar, marfuri, mijloace fixe etc.);
 
» Intocmirea Registrului de casa in lei si in devize;

» Intocmirea de facturi pentru bunurile si serviciile efectuate de firma;
 
» Ridicarea si indosarierea extraselor de cont insotite de documente justificative pentru fiecare operatiune;
 
» Intocmirea Registrului de urmarire si evidenta corespondentei;
 
» Intocmirea foii colective de prezenta, document justificativ la intocmirea statelor de salarii;
 
» Intocmirea Contractelor individuale de munca insotite de copii de la documentele descrise in procedura de lucru;
 
» Indosarierea si predarea catre firma de contabilitate a altor cumparari pentru care nu se intocmesc Note de intrare – receptie (facturi de chirii, telefoane, energie electrica, apa, canal, alte servicii etc.);
 
» Consemnarea in ordine cronologica, in documentele justificative, pe care le opereaza, in evidenta tehnico – operativa, toate operatiunile economice financiare legate de desfasurarea activitatii economice a firmei in momentul efectuarii lor;
 
» Pastrarea si preadarea arhivei conform dispozitiilor legale;
 
» Predarea documentele primare (tehnico – operative) la societatea de contabilitate precum si ultimele documente pana la data de 10 ale lunii urmatoare, pe baza de borderou;
 
» Numerotarea tuturor documentelor justificative in care se consemneaza operatiunile economice si financiare de evidenta tehnico – operativa si inregistrarea in registrul de evidenta a formularelor (registru ce este numerotat si sigilat de conducerea societatii beneficiare, odata cu intrarea lor in unitate);
 
» Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal teritorial si al sediului social orice deschidere de punct de lucru, birou, depozit etc.;
 
» Declararea in termen de 5 zile la organul fiscal toate conturile deschise;
 
» Comunicarea in termen de 5 zile firmei de contabilitate orice deschidere de punct de lucru, birou, depozit etc, precum si orice modificare inregistrata de Of. Registrul Comertului si orice deschidere de cont bancar;
 
» Depunerea la organele fiscale a declaratiilor fiscale ce au fost intocmite si verificate de firma de contabilitate;
 
» Efectuarea, cel putin odata pe an, a inventarierii patrimoniului societatii in conformitate cu Ordinul MF. Nr. 2388 / 1995 si sa predea listele de inventar in termen de 5 zile de la terminarea inventarului pentru inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor obtinute in urma inventarierii.

Activitati de consultanta pentru afaceri si management, incluzand acordarea de consultanta, indrumare si asistenta operationala pentru firme si alte organizatii pe probleme de management, planificarea si politici privind resursele umane;

b) Evidenta financiar – contabila

Aceasta poate fi realizata in doua moduri:

b.1. Cand este tinuta si intocmita de societatea noastra ;

b.2. Cand este tinuta si intocmita de salariatii societatii dvs. sub indrumarea si controlul societatii noastre ;

Va enumeram detaliat activitatile pe care le putem desfasura in prezent pentru societatea dumneavoastra :

1.RESURSE UMANE

 • preluarea CV-urilor , participarea la interviurile de selectie
 • evidenta salariatilor intrati – iesiti (Registru Revisal)
 • asistenta si consultanta intocmire documente angajare (contracte de munca , fise post etc.)
 • verificare (intocmire) pontaje
 • urmarire zile concediu odihna salariati
 • calcul state plata
 • calcule certificate medicale salariati si evidenta acestora
 • intocmire fise individuale salariati
 • intocmire declaratii si depunerea acestora
 • intocmire adeverinte salariati pentru SOMAJ
 • intocmire adeverinte salariati pentru PENSII
 • intocmire fise fiscale salariati si depunere la AF
 • intocmire STATE DE PLATA SALARIATI
 • intocmire ordine plata , foi varsaminte obligatii bugetare , lunar,

In plus! Oferim posibilitatea delegarii unui psiholog in resurse umane pentru identificarea candidatilor – viitori salariati, oferirea de informatii privind profilul profesional cautat, interviul cu acestia.

 1. CONTABILITATE FINANCIARA
 • ordonare si indosariere documente primite
 • culegere date din evidentele primare
 • verificare inregistrari , lunar ,
 • culegere date si intocmire evidenta mijloace fixe ,
 • culegere date si intocmire evidenta obiecte de inventar,
 • verificare date gestiune materiale cu date contabilitate (lunar)
 • inregistrare si verificare operatiuni registru de casa ,
 • inregistrare si verificare operatiuni efectuate prin banci
 • intocmire fise cont terti ,
 • intocmire balante de verificare terti ,
 • intocmire balante de verificare analitice si sintetice ,
 • intocmire declaratii si depunere la AF
 • intocmire Decont TVA si depunere la AF
 • contact telefonic permnent cu angajatii dumneavostra in vederea bunei desfasurari a activitatii
 • intocmire ordine plata , foi varsaminte obligatii bugetare , lunar,
 • verificare si punctajul Fisei platitorului pe fiecare impozit si contributie in parte cu inregistrarile din contabilitate , punctaj ce se efectueaza cu Administratia Financiara lunar,
 • rapunsuri la instiintari , somatii , corespondente cu Administratia Financiara etc.
 1. INTOCMIRE REGISTRE SI JURNALE OBLIGATORII
 • intocmire Registru – jurnal,
 • intocmire Registru – inventar
 • intocmire Registrul bunurilor de capital
 • intocmire Registru – fiscal
 • intocmire Jurnal cheltuieli cu amortizarea,
 • intocmire Jurnal achizitii imobilizari,
 • intocmire Jurnal iesiri imobilizari,
 • intocmire Jurnal cumparare cu TVA
 • intocmire Jurnal vanzare cu TVA
 • intocmire Registru Carte -Mare
 • intocmire Jurnal de banca
 • intocmire Jurnal de casa
 • intocmire Jurnal de operatiuni diverse

4.RAPORTARI LUNARE SI TRIMESTRIALE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN CABINET – PERSONALIZATE SPECIAL PENTRU ARHIVA DUMNEAVOASTRA

 • raport cu privire la situatie financiara lunara (cu balante analitice atasate)
 • stocuri contabile
 • datorii
 • creante
 • datorii bugete curente
 • datorii bugete restante
 • raport cu privire la situatie financiara trimestriala
 • venituri total
 • cheltuieli total
 • profit (pierdere)
 • calcul impozit profit (Registru fiscal)
 • situatia imobilizarilor si calculul amortizarii (lunar)
 • state de plata si centralizator salarii (lunar)
 • fluturasi personalizati /angajat (la cerere)
 • adeverinte salariati la cerere.
 • intocmire mandate postale retineri salariati
 • intocmire ordine plata , foi varsaminte obligatii bugetare , la cerere ,
 • legare documente in vederea arhivarii , snuruire si numerotare dosare , (lunar)
 • copii xerox documente (permanent)
 • eliberari permanente de duplicate diverse documente (balante, fise terti, facturi, state plata etc)

Intocmire periodica situatii si raportari financiare si de analiza pentru banca creditoare

Intocmire periodica situatii si raportari financiare si de analiza pentru Institutul National de Statistica

 • deplasari la sediul dumneavoastra permanent pentru ridicari si predari de documente
 • deplasare la Deva, si in orice localitate lunar pentru depunere declaratii, cu mijloacele de transport ale cabinetului
 1. INTOCMIRE, RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE , DECLARATII SI SITUATII FINANCIARE ANUALE
 • intocmire raportare contabila semestriala;
 • situatia activelor datoriilor si capitalurilor proprii ;
 • contul de profit si pierdere,;
 • date informative;
 • intocmire situatii financiare anuale ;
 • consiliere efectuare inventariere si verificare inventar cu soldurile contabile (inainte de intocmirea situatiilor financiare );
 • verificare solduri contabile anuale ;
 • intocmire declaratie 101 „declaratie privind impozitul pe profit” (anuala) (presupune reverificarea veniturilor, cheltuielilor de natura deductibila si nedeductibila si analiza acestora in colaborare cu reprezentantii dumneavoastra);
 1. CONSULTANTA FINANCIARA SI FISCALA
 • asistenta la controale fiscale;
 • reprezentare (la cerere in fata organelor statului in diverse situatii)
 • consultanta fiscala cu privire la diverse situatii aparute (permanent)
 • consultanta financiara si fiscala cu privire la luarea unor decizii manageriale sau de executie ,
 • informare si punerea la dispozitie pe suport hartie a noutatilor legislative in domeniu (alerta fiscala permanenta)
 1. ANALIZA FINANCIARA

Societatea dumneavoastra poate beneficia , de o alerta a indicatorilor financiari contabili dupa cum urmeaza :

 • Indicatori Echilibru financiar
 • Indicatori Grad indatorare ,
 • Indicatori Lichiditate
 • Indicatori Rentabilitate
 • Alerta stare faliment
 1. SERVICII DE FISCALITATE CE INCLUD:
 • Consultanta privind legislatia financiar – contabila
 • Suport in calculul taxelor directe sau indirecte precum: TVA
 • Procedura de rambursare
 • Persoane impozabile,
 • Operatiuni impozabile,
 • Impozit pe profit;
 • Impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
 • Accize;
 • Taxe locale;

In ceea ce priveste preturi contabilitate Constanta, demn de mentionat este faptul ca lucram onest, nu tarifam clientii in functie de succesul lor, de cifra de afaceri! Pretul serviciilor contabile va fi stabilit in functie de timpul utilizat pentru organizarea si tinerea contabilitatii. Vom analiza situatia si vom tine cont de dificultatile, complexitatea si importanta misiunii, astfel:

 • In functie de timpul utilizat, tinand cont de dificultatile si complexitatea societatii comerciale si aici analizam, platitor sau nu de TVA, forma de impozitare, daca detine sau nu angajati, cate conturi bancare sunt si in ce valuta, import sau export, achizitii / livrari intracomunitare, declaratii de mediu, stocuri, numar subunitati (gestiuni) etc.
 • In functie de volumul de documente contabile si anume totalul acestor documente in care includem numarul de tranzactii in extrasul de banca, case de marcat, facturi intrare, facturi iesire, etc.

Asigurandu-va de calitatea serviciilor noastre, speram intr-o colaborare profitabila de ambele parti, pretul pachetului de servicii contabile urmand a-l negocia cu ocazia primei intalniri, functie de solicitarile dvs. ca si operatiuni financiar-contabile, resurse umane.

Nu ezitati sa ne contactati AZI!

Expert Contabil

Tel: 0341 457155 ,0724 579788